Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Pakohuone Kiipeli
Y-tunnus: 1747254-9
Osoite: Salusärkäntie 265
Postinumero: 42840
Postitoimipaikka: Kolkki
Puhelinnumero: 040 822 5175
Sähköpostiosoite: pakohuonekiipeli@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Pakohuone Kiipeli
Nimi: Leena Salunen

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien
yhteydenottojen mahdollistamiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa
tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero.

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –
analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö
Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla.
Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa
estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia.
Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään
viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

10. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai
tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.